Studijní materiály

K přípravě na Ekonomickou olympiádu, ale i k obecnému studiu ekonomie doporučujeme literaturu níže.


Doporučená literatura

Robert Holman: Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie od českého profesora Roberta Holmana doporučujeme jako jednu z prvních knih, pokud se ekonomii právě začínáte věnovat. Kniha vám ukáže ekonomické principy na nám blízkém českém prostředí.

Kniha je uzpůsobena středoškolákům, i proto z těchto 208 stran napsaných zajímavou a zároveň vzdělávací formou pochopí základy ekonomie skutečně každý.

Ekonomická olympiáda

Většina otázek školního kola náročností odpovídá této knize. Jde o kvalitní ekonomický základ do dalších kol Ekonomické olympiády.


Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci

Ekonomie v jedné lekci je knihou, která je i po 70 letech od prvního vydání stále stejně zajímavá a aktuální.

“Číst Ekonomii v jedné lekci je čirým potěšením,” prohlásil v předmluvě knihy Steve Forbes, vnuk zakladatele Forbes magazínu. Přečtěte si knihu také, doporučujeme ji jak úplným začátečníkům, tak i těm nejpokročilejším.

Ekonomická olympiáda

Kniha pojímá ekonomické principy s přesahem do vývoje ekonomického myšlení a rozdíly v pojetí daného tématu různými ekonomickými školami. Žádoucí pro pochopení ekonomie jako vědy. Doporučujeme pročíst ke krajskému kolu a na finále.


Robert Holman: Ekonomie

Po prostudování této knihy budete znát odpověď na soutěžní otázky z oblasti mikroekonomie i makroekonomie. Tuto knihu doporučujeme každému, její zkrácená verze je zmíněna výše.

Ekonomická olympiáda

Kniha rozsahem pokrývá všechna kola Ekonomické olympiády v oblastech metodologie ekonomie, základních pojmů, dějin ekonomického myšlení, mikroekonomie, makroekonomie a mezinárodní ekonomie. 


Robert Holman: Vývoj ekonomického myšlení

Kniha není přímo určena ani tak historikům či ekonomickým odborníkům, ale spíše širší veřejnosti. Proto nejde do historického detailu, ani do hloubky teorie. Na přehledu vzniku, vývoje a zániku nejvýznamnějších ekonomických škol, od těch dávno minulých až po dnešní, které vytvářejí podobu soudobého ekonomického myšlení, chce čtenáři přiblížit hlavní etapy a mezníky ve vývoji ekonomického světového názoru.

Ekonomická olympiáda

Po pročtení této tenké knihy o historii ekonomického myšlení budete více než připraveni na otázky z testových kategorií z oblasti vývoje ekonomického myšlení (1b, 1c). Na finále Ekonomické olympiády můžete znalostmi kontextu ekonomického myšlení minulosti i současnosti udělat dojem na porotu v České národní bance.

 

Vývoj ekonomického myšlení