Tištěný test

V případě, že na Vaší škole nemůže z kapacitních důvodů probíhat on-line testování, lze použít písemnou variantu. Tuto variantu navrhujeme také v případě, technických obtíží, které mohou nastat v závislosti na výkonnosti internetové sítě na školách. 

Námi zaslaný test v PDF (přijde koordinátorům na email v pátek 1. prosince) je třeba vytisknout a po vyplnění studenty testy opravit. Můžete také test promítat na dataprojektor a studenti pouze zaznamenají odpovědi do záznamového archu. 

Připravili jsme pro Vás tištěnou variantu A  a variantu B. Pro snadnější opravování testů jsou k dispozici záznamové archy, které mohou studenti použít k zaznamenávání odpovědí. Testy je potřeba opravit dle předem zaslaného klíče a výsledky zaslat v předvyplněném excelovém souboru na email info@inev.cz do 17.12.2017.

Testy je poté třeba uchovat na škole po dobu 1 roku, letos není nutné testy zasílat do na adresu INEV.