Jak se na soutěž připravím

Co bude testováno

Školní a krajské kolo se skládá z písemného testu, finále probíhá formou ústní zkoušky. Testovat se budou následující oblasti ekonomie:

1. Metodologie ekonomie, základní pojmy a dějiny ekonomického myšlení

2. Mikroekonomie

3. Makroekonomie

4. Mezinárodní ekonomie

5. Aktuality, hospodářská politika a EU

Ve školním kole jsou studenti testováni na základě písemného testu složeného z multiple choice otázek s jedinou správnou odpovědí.


 

Robert Holman: Úvod do ekonomie

Úvod do ekonomie od českého profesora Roberta Holmana doporučujeme jako jednu z prvních knih, pokud se ekonomii právě začínáte věnovat. Kniha vám ukáže jednoduché ekonomické zákonitosti na nám blízkém českém prostředí. 

Kniha je uspůsobena středoškolákům, i proto z těchto 208 stran napsaných zajímavou a zároveň vzdělávací formou pochopí základy ekonomie skutečně každý.


Henry Hazlitt: Ekonomie v jedné lekci

Ekonomie v jedné lekci je knihou, která je po 70 letech od prvního vydání stále stejně zajímavá a aktuální.

"Číst Ekonomii v jedné lekci je čirým potěšením," prohlásil v předmluvě knihy Steve Forbes, vnuk zakladatele Forbes magazínu. Přečtěte si knihu také, doporučujeme ji jak úplným začátečníkům tak i těm nejpokročilejším.


Robert Holman: Ekonomie

Po prostudování této knihy budete znát odpověď na soutěžní otázky z oblasti mikroekonomie i makroekonomie, které tvoří přibližně polovinu našich testů. Tuto knihu doporučujeme každému, její zkrácená verze je zmíněna výše.