Pokyny pro koordinátory k organizaci školního kola Ekonomické olympiády 2017/2018

 
 

Úvod k organizaci školního kola

Školní kola Ekonomické olympiády jsou organizována přímo na konkrétních středních školách pod vedením pověřených pedagogů (koordinátorů). Koordinátorem se stáváte registrací na našem webu. 

Jako pověřený pedagog (koordinátor) Ekonomické olympiády provádíte své studenty školním kolem. Krajská kola pak již organizuje Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a finále pak opět Institut ekonomického vzdělávání společně s Českou národní bankou – po školním kole tedy už jen stačí sledovat úspěchy Vašich studentů.

Testování ve školním kole může probíhat online (doporučeno díky jednoduchosti organizace), nebo tištěnou formou. Do Ekonomické olympiády můžete zapojit jednotlivé studenty, celé třídy, nebo i celou školu, rádi Vám se vším pomůžeme. Jednotlivé ročníky soutěží v hlavní kategorii a zároveň v kategorii svého ročníku, i proto doporučujeme zapojit co nejvíce studentů. Testy pro školní kolo tvoříme i s ohledem na znalosti SŠ studentů, kteří ekonomii ještě nestudovali, i když se tedy nedostanou do krajského kola, test by je měl inspirovat v dalším studiu ekonomie a finanční gramotnosti a vzbudit v nich zájem o vědu.  

Varianty testování

Online testování

V online variantě studenti absolvují test na počítačích (mohou i na vlastních noteboocích/tabletech, vždy za dozoru učitele). Pro účely psaní testu tedy doporučujeme rezervovat počítačovou učebnu, případně říci studentům, aby si přinesli vlastní notebooky. Výhoda online testování je malá časová a administrativní náročnost pro pedagogy.

Tištěné testy

Námi zaslaný test v PDF (přijde Vám na email v pátek 1. prosince) je třeba vytisknout a po vyplnění studenty testy opravit. Pro snadnější opravování testů jsme připravili záznamové archy, které mohou studenti použít k zaznamenávání odpovědí. Testy je potřeba opravit dle předem zaslaného klíče a výsledky zaslat v předvyplněném excelovém souboru na email info@inev.cz do 17.12.2017.

Testy je poté třeba uchovat na škole po dobu 1 roku, letos není nutné testy zasílat do na adresu INEV.

Pokyny pro organizaci školního kola

1. Jako první si zvolte způsob testování školního kola na Vaší škole (online testování, či tištěné testy). Mezi variantami si můžete zvolit libovolně (i kombinovaně), podle Vašich možností a kapacit. 

2. Naplánujte si termín konání školního kola na Vaší škole kdykoli v týdnu 04.12. - 15.12.2017. Datum i čas si v rámci těchto testovacích dvou týdnů můžete určit libovolně, podle svých preferencí a kapacitních možností. V případě online varianty doporučujeme neotálet s rezervací počítačové učebny. Test trvá 40 minut, což s pětiminutovou rezervou odpovídá jedné vyučovací hodině.

3. Dovolené pomůcky jsou papír a psací potřeby, žáci nepotřebují kalkulačku.

4. V pátek 1.12.2017 Vám bude zaslán přístup k online testování (test si budete moci i sami vyzkoušet), v případě zvolení tištěné varianty Vám na email zašleme test v PDF pro tisk.

5. Během samotného psaní testu je nutné studenty dozorovat a dbát na dodržení časového limitu.

6. Online testy jsou opravovány a vyhodnocovány automaticky naším systémem. Tištěné testy je třeba opravit podle námi zaslaného klíče (opravování by nemělo trvat dlouho, test obsahuje 20 otázek na základě výběru z variant). Následně je třeba výsledky doplnit do připraveného excelového souboru. Do 17.12.2017 je pak nutné výsledky opravených testů zaslat na adresu info@inev.cz. Opravené testy je potřeba archivovat po dobu 1 roku.

7. Kdy je organizace školního kola úspěšně dokončena (v závislosti na volbě varianty):

•        Online – po odevzdání testů studenty je test automaticky vyhodnocen. 

•        Tištěná varianta – po odeslání výsledků v excel souboru na e-mailovou adresu info@inev.cz.

8. Do 19.12.2017 Vás informujeme ohledně postupu Vašich studentů do krajského kola Ekonomické olympiády. Postupuje vždy nejméně jeden student z každé školy, dále mohou postoupit až 4 další studenti, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci Vašeho kraje. Celkem se tedy z Vaší školy může do krajského kola probojovat až 5 studentů.

Krajská kola pořádáme na krajských úřadech v období od 29.1.2018 – 09.2.2018.

Pokud máte ohledně organizace Ekonomické olympiády i po pročtení pokynů nějaké nejasnosti, budeme rádi, když nás kontaktujete: olsakova@inev.cz