Kola soutěže

Ekonomická olympiáda je tříkolová a skládá se ze školního kola, krajského kola a finále.

Školní kola

Školní kola probíhají a jsou organizovány na konkrétních školách pověřenými pedagogy (koordinátory EO). Nabízíme tři způsoby pro absolvování školního kola: 

(a) Škola nechá své studenty napsat test zaslaný na organizátory Ekonomické olympiády. Test trvá 40 min a skládá se z 20 uzavřených otázek otázek. Test může být psán v online formě (doporučeno díky automatické opravě ihned po napsání testu a nízké organizační a administrativní náročnosti), či v tištěné podobě (testy studentů je nutné opravit a zaslat na adresu institutu pro účely archivace).

Do krajského kola postupuje jeden student s nejvyšším počtem bodů v rámci své školy. Dále postupuje až pět dalších studentů, kteří získali nejvyšší počet bodů v rámci daného kraje. V krajském kole je prostor pro postup až pro pět studentů na jednu školu v kraji, proto je varianta (a) školám doporučována.

(b) Škola vybere pouze jednoho studenta, který bude v krajském kole reprezentovat celou svou školu.

(c) Pokud škola Ekonomickou olympiádu neorganizuje, student se může do soutěže sám registrovat zde a účastní se rovnou krajského kola EO. Organizátoři si vyhrazují právo podrobit takto přihlášené studenty testovým úlohám.

Školní kola Ekonomické olympiády
UK1.png

Krajská kola

Krajské kolo je organizováno Institutem ekonomického vzdělávání (INEV) ve spolupráci s krajskými úřady a krajskou komisí EO, důraz je kladen na dobrou dostupnost pro studenty v daném kraji. Studenti jsou testováni na základě písemného testu, který se skládá z uzavřených a otevřených otázek.

Do finále postupují z každého kraje 2 studenti, dále pak až 22 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci celé České republiky. Celkem tedy může postoupit do finále EO v České národní bance až 50 studentů.

Krajské kolo Ekonomické olympiády
krajské kolo EO

Finále

Finále Ekonomické olympiády probíhá v reprezentativních prostorech České národní banky v Praze formou písemné a následně i ústní zkoušky. Z 50 finalistů postupuje do užšího výběru 10 nejlepších, kteří budou obhajovat své znalosti ústně před odbornou porotou. Na základě rovného hlasování volí porotci vítězná místa. Po vyhlášení výsledků následuje slavnostní večer s občerstvením během kterého se finalisté setkávají s ekonomy, organizátory Ekonomické olympiády a partnery projektu.

Martina Bacíková Ekonomická olympiáda
Finále Ekonomické olympiády
Mojmír Hampl Ekonomická olympiáda
Ekonomická olympiáda ČNB