Pravidla Soutěže

Ekonomická olympiáda se skládá se tří kol: školní, krajské a celorepublikové finále. Účastní se jí středoškolští studenti z celé České republiky. Student se hlásí zpravidla skrze svou střední školu. Pokud jeho škola soutěž nepořádá, hlásí se skrze jednoduchou online přihlášku.

 
 
školní kolo ekonomické olympiády

Školní kolo

Škola nechá studenty napsat test, který je v prosinci zasílán Ekonomickou olympiádou. Na základě výsledků testu pak postupují studenti s nejvyšším počtem bodů do krajského kola.

Z každé školy postoupí do krajského kola vždy alespoň jeden student. Další studenti poté postupují podle bodového hodnocení z testu (srovnávají se výsledky všech studentů v daném kraji). Z jedné školy může postoupit nejvýše pět studentů.

 


Krajské kolo

V krajském kole jsou studenti testováni na základě písemného testu. Do finále postupují z každého kraje 2 studenti, dále 12 studentů, kteří měli nejlepší bodové hodnocení v rámci celé České republiky. Do finále tedy postupuje 40 studentů.

krajské kolo ekonomické olympiády

adam-smith-finale

Finále

Finále se koná v Praze a probíhá formou ústní zkoušky, kdy finalisty hodnotí nezávislí porotci. Po vyhlášení výsledků následuje slavnostní večer, kde se finalisté setkávají s ekonomickými experty, profesionály a partnery projektu.