Institut ekonomického vzdělávání logo INEV
 

Institut ekonomického vzdělávání (INEV) je neziskovou organizací založenou a podporovanou významnými českými ekonomy a institucionálně i Českou národní bankou. Dohromady jsme si vytyčili za cíl zvýšit úroveň ekonomické a finanční gramotnosti v České republice. Tato vize je dosahována za pomoci zajímavých vzdělávacích projektů.

 

Částečná decentralizace dělá z INEV spíše platformu, která sdružuje a realizuje projekty s cílem zlepšit povědomí o ekonomii a finanční gramotnosti v české společnosti a tyto vědy dále rozvíjet.


Projekty INEV

Ekonomická olympiáda pro středoškoláky

 
Ekonomická olympiáda logo
 

Celorepubliková, tříkolová soutěž v ekonomii, která vybírá z českých středoškoláků nadějné budoucí ekonomy a ty nadále podporuje v jejich rozvoji. Soutěž je zaštítěna a podporována Českou národní bankou a účastní se jí tisíce středoškoláků ze všech krajů České republiky.

 

Přednášky ekonomů na středních školách

INEV organizuje přednášky ekonomů na středních školách po celé České republice. Se školami tak navazujeme úzké a osobní vztahy.

 

Ekonomický kroužek

Pravidelný ekonomický kroužek vytváří komunitu studentů se zájmem o ekonomii a propojujeme je s úspěšnými ekonomy.

 

INEV Univerzita

První ročník INEV University je plánován na druhou polovinu roku 2017. Brzy budou dostupné další informace.