Garance a organizace Ekonomické olympiády

Ekonomickou olympiádu organizačně zajišťuje Institut ekonomického vzdělávání z.ú. (INEV) a je zaštítěna Českou národní bankou. Soutěž odborně garantuje Institut ekonomického vzdělávání. Správní rada institutu se skládá z ekonomů z České národní banky a Vysoké školy ekonomické. Ekonomická olympiáda má podporu České bankovní asociace (ČBA)Asociace krajů České republiky (AKČR) a Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd (Občankáři). Správní rada INEV je řídícím orgánem soutěže, výkonným orgánem je ředitel Ekonomické olympiády.

Ekonomická olympiáda má k dispozici vysoce kvalifikované odborníky (autory úloh, lektory, konzultanty a organizační pracovníky) převážně z řad pedagogů, vědeckých pracovníků, odborníků z praxe a vysokoškolských studentů.

Úrovně organizace Ekonomické olympiády

Školní kola: koordinátor Ekonomické olympiády (pověřený učitel) s pomocí online testovacího systému Institutu ekonomického vzdělávání a podpory ze strany organizátorů EO

Krajská kola: Institut ekonomického vzdělávání ve spolupráci s krajskými úřady a krajskými komisemi EO

Finále: Institut ekonomického vzdělávání a Česká národní banka